Laenude väljastajad ja tarbimislaenude hind

Laenupakkumine 1 minutiga!

0€

Laenusumma 500 kuni 10000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 20,81 % kuni 59,91 %.

Kes annab laenu?

Eestis on laenude andmine väga rangelt reguleeritud. Kõik krediidiasutused (ehk pangad) ja krediidiandjad on pärast tegevusloa saamist kantud vastavasse registrisse. Sellele vaatamata väljastavad eraisikutele laenusid väga erinäolised ettevõtted.

Traditsiooniliselt on kõige suuremad eraisikutele laenude andjad pangad. Eesti pankade poolt väljastatud laenude jäägist ~85% moodustavad eluasemelaenud. Tarbimislaenude, krediitkaartide ja arvelduskrediidi osakaal jääb alla 10%. Kolme suurema panga käes on eraisikute pangalaenude 8 miljardi euro suurusest turust ligi 90%.

Pankade kõrval võivad Eestis laenusid väljastada 60-70 krediidiandjat. Kuid nende laenuportfelli maht kokku on 10 korda väiksem kui pankade ainult eraisikutele väljastatud laenude jääk. Ka siin on pankade käsi mängus – rahalisest mahust ~75% moodustavad pankadega seotud krediidiandjate laenud, eelkõige sõidukiliising.

Pankadega mitteseotud krediidiandjate laenuportfelli põhiosa moodustavad tagatiseta väikelaenud ning arvestatava osa ka järelmaks. Ca 200 miljoni euro suurune turg on enamuses umbes kümne krediidiandja hallata. Nende seas on üks suurimaid Bondora. Suurimate hulgas on veel näiteks kiirlaenufirmasid, mille põhitegevus ongi eraisikutele väikelaenude väljastamine, ning mitmeid spetsialiseerunud liisingu, järelmaksu või krediidilimiidi pakkujaid.

Vaba kasutusega tagatiseta laenud

Lihtsustatult öeldes saad tagatiseta ja vaba kasutusega väikelaenu (ehk tarbimislaenu) saamiseks pöörduda kas panka, kiirlaenufirmasse või Bondorasse.

Laenud

Tähelepanu! Tegemist on illustreeriva graafikuga. Laenude nimekiri ei ole täielik ning laenuandjate intessimäärad võivad graafikul toodust erineda.

Paljudele on piisavalt soodne ja mugav lahendus pöörduda oma „kodupanka“. Eeldusel, et Sulle ollakse pangas üldse valmis väikelaenu või arvelduskrediiti pakkuma, on intress suure tõenäosusega 15-20%. Kuid laen Bondorast võib olla soodsam, sest meie laenude intessimäärad algavad 8%. Ja kui pank ei anna laenu, võib vabalt juhtuda, et meie siiski anname.

Tüüpilise kiirlaenufirmaga võrreldes on Bondoral mitmeid eeliseid, kuid peamine neist on Bondora laenude madalam intressimäär. Üldistatult võib öelda, et kiirlaenufirmade intessid algavad tasemest, kus meie omad lõppevad.

Loe lisaks siit, mis eristab Bondora laenusid pangalaenudest ja kiirlaenudest. Me oleme üsna veendunud, et võrdlev laenupakkumine Bondorast osutub Sulle parimaks lahenduseks, kui vajad vaba kasutusega tagatiseta väikelaenu.

Kui kulukad on erinevad laenuandjad?

Eraisikute tarbimislaenude intressimäärad kõiguvad nullist kuni seadusega lubatud maksimummäärani. Tõsi, seadusega on kehtestatud ülempiir laenude kogukulule ehk tarbijakrediidi kulukuse määrale, mitte intressile. Võlaõigusseaduses on öeldud, et „Tarbijakrediidileping on tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda.“ Oluline on siin märkida, et krediidi kulukuse määra (KKM) sisse ei arvestata tasusid, mis võivad kaasneda maksetega viivitamisel.

Eesti Panga poolt 2017. aastal avaldatud andmete põhjal oli krediidi kulukuse maksimummääraks ~57%, sest krediidiasutuste (ehk siis pankade) väljastatud tarbimislaenude kulukuse määr oli 19%. Võrdluseks – pankadega seotud krediidiandjate KKM oli 2017. aasta juuni lõpu seisuga 24% ning muudel krediidiandjatel 38%.

Oluline on siiski mõista, et ka üsna madala intressimääraga laenu KKM võib teatud tingimustel kõrgeks osutuda. Seega ei tohiks laenupakkujate võrdlemisel lähtuda vaid ühest väljareklaamitud numbrist.

Enamus Bondora poolt Eestis väljastatavatest laenudest on tublisti allpool lubatud maksimaalsest krediidi kulukuse määrast. Ja kui intressimäärasid vaadata, siis saab vähemalt iga kolmas laenu, millel on madalam intress kui pankade tüüpilistel tarbimislaenudel.

Kust saada tasuta laenu? Kas tasuta laenud on olemas?

Tasuta laenud on küll olemas, kuid selleks pead üldjuhul mõne pereliikme või sõbra poole pöörduma. Kas seda päriselt teha tasub, on juba omaette küsimus.

Selge on see, et tasuta raha jagamine ei ole ühegi laene väljastava äriettevõtte põhitegevus. Kui leiad laenupakkumise, millel puudub intress ega ole lepingu- ja muid tasusid, siis tasub kindlasti endalt küsida: „Kus on konks?“ Tõsi, on mõningad erandid, mis ei ole enamusele laenuvõtjatest sobivad või kättesaadavad. Vaatame paari neist lähemalt.

„Esimene laen tasuta“ on mõnede laenufirmade müüginipp. Selle peamine eesmärk on uue kliendi registreerumine, lootuses oma tulud kliendi järgmiste laenude pealt kätte saada. Halvemal juhul on turundusplaani sisse arvestatud, et osa teenistusest tekib laenu tagasimaksetega hilinemise tasude kaudu. Nö tasuta laenu puhul tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda lepingutingimuste selle osaga, mis määratleb leppetrahvid jm kohustused laenumaksetega hilinemise korral. Üldjuhul on esimese tasuta laenu summa üsna väike ning maksetähtaeg lühike.

Teine „tasuta laenu“ tüüp on 0% intressiga järelmaks. Enamasti tuleb maksta lepingu sõlmimise tasu, mistõttu ei ole see täiesti tasuta laen. Tavalistest tarbimislaenudest eristab 0% intressiga järelmaksu kaks aspekti. Esiteks on raha võimalik kasutada vaid konkreetse toote või teenuse ostmiseks kindla müüja juures. Teiseks kuulub ostetav ese vastavalt lepingule senikaua müüjale, kuniks kogu laen on tagastatud. Sisuliselt on tegemist tagatisega laenuga, mille eesmärk on toode või teenus kliendile rahaliselt võimalikult kättesaadavaks muuta. Tagatisega laenud ongi oma olemuselt palju soodsamad kui tavalised tarbimislaenud.

Bondora laenud on alates esimesest lepingust personaalse ja mõistliku intressimääraga ning me ei küsi, millele soovid raha kulutada.

Miks on eluasemelaenude ja autoliisingute intressid väikelaenude intressidest palju madalamad?

Sest nende laenude puhul on ostetud eluase või sõiduk laenu tagatiseks. Konkreetse laenu intressitaseme määrab suures osas sellega kaasnev risk, et laenuvõtja ei maksa raha tagasi. Panga poolt seatud tingimused ja põhjalikud lepingud tagavad näiteks eluasemelaenu puhul selle, et riskid raha kaotada on panga jaoks väga madalad.

Väga suurte ostude puhul on laenusummad üldjuhul sedavõrd suured, et tavalise väikelaenu intressimääraga ei suudaks valdav osa kliente oma laenusid teenindada. Näiteks kui eluasemelaenu intress (aasta baasil) on 2%, siis tuleb 100,000 € suuruse laenujäägi puhul intresse tasuda ca 167 € kuus. Intressimäär 15% tähendaks sama summa puhul 1,250 € suurust intressi kuumakset. Lisaks on laenu põhiosa tagasimakse vastavalt lepingule. Enamus inimesi sellise hinnaga laenusid maksta ei jaksaks. Nii tulebki soodsa intressi saamiseks loovutada pangale õigus realiseerida viimase võimalusena tagatisvara Sinu laenukohustuste katteks.

Autolaenu või -liisingut ei tohi segamini ajada tarbimislaenuga, mis on välja antud auto tagatisel. Kasutatud auto tagatisega antud laenud on reeglina sarnase või kõrgema intressimääraga nagu tarbimislaenud. Laenud auto tagatisel on pigem mõeldud neile inimestele, kellel on muud võimalused laenu saamiseks ammendunud ning raha saamiseks tuleb oma isiklik sõiduk laenuandjale tagatiseks anda.

Bondora laenude puhul ei ole tagatist vaja. Valides endale sobiva laenu summa ja tagasimakse perioodi saad veenduda, et laenu igakuine tagasimakse on Sulle jõukohane. Ja Sinu vara kuulub endiselt Sulle!

Kuidas saavutada taskukohane ja võimalikult väike laenude igakuine tagasimakse?

Kahtlemata parim võimalus on laenata võimalikult vähe. Seejärel tuleks võtta võrdlevad laenupakkumised erinevatelt laenuandjatelt ning jälgida lisaks intressimäärale hoolikalt ka muid lepinguga kaasnevaid tasusid. Laenupakkumisega koos pead saama seadusega ette nähtud tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, mis tagab pakkumiste läbipaistvuse ja võrreldavuse. Laenusummale lisanduvad intressid, lepingu- jm tasud mõjutavad olulisel määral igakuist tagasimakse summat.

Järgmise sammuna tuleks valida laenuandja, mis pakub Sulle sobilikku laenu tagasimakse perioodi. Kui laen on liiga lühikeseks ajaks võetud ning Sul tekivad tagasimaksmisega probleemid, siis on see laen Sulle automaatselt juba väga kulukaks muutunud. Laenuandjate leppetrahvid maksetega hilinemise eest ei ole väikesed. Mida pikema perioodi peale osamaksed jagada, seda väiksem on kuumakse, kuid kokkuvõttes võib kogu laenuperioodi intresside summa suuremaks minna. Seega tuleks valida võimalikult lühike tagasimakse periood, mille puhul on laenumaksed kindlasti veel jõukohased.

Bondora eesmärk on pakkuda konkurentsivõimelise intressimääraga laenusid. Meie laenude tagasimakse periood on 3 kuust 5 aastani. Sinu laenutaotlusele vastame paljude pakkumistega, mille seast saad valida endale sobivaima laenuperioodi ja kuumakse kombinatsiooni.