Küsitluses osalejate auhinnaloosi kampaania tingimused

 1. 1. Üldine info ja kampaania sisu

  1. 1.1. Bondora AS (registrikood 11483929, asukohaga A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, edaspidi Bondora) korraldab küsitluses osalejate auhinnaloosi kampaania (edaspidi Kampaania).
  2. 1.2. Kampaania läbiviimise üldised reeglid on kehtestatud siinsetes tingimustes. Iga Kampaania täpsemad reeglid (sh auhinnad ja loosimiskuupäevad) esitatakse Kampaanias osalejale (edaspidi Osaleja) Kampaania kohta saadetavas e-kirjas.
 2. 2. Kampaanias osalemise tingimused

  1. 2.1. Kampaanias saab osaleda füüsiline isik, kes:
   1. 2.1.1. on saanud Bondoralt isikliku kutse osaleda küsitluses osalejate auhinnaloosi kampaanias;
   2. 2.1.2. on täitnud küsitluse vastavalt juhistele, mille Bondora on Osalejale e-kirja teel saatnud; ning
   3. 2.1.3. on vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigis püsivalt elav isik ehk Eesti Vabariigi resident.
  2. 2.2. Kampaanias ei või osaleda Bondora (mh Bondora kontserni ettevõtete) töötajad ega nende pereliikmed.
 3. 3. Auhinna loosimine

  1. 3.1. Kampaania käigus loositavad auhinnad (edaspidi Auhind) avaldatakse Osalejale saadetavas e-kirjas.
  2. 3.2. Bondora loosib juhuslikkuse alusel Osalejate hulgast võitjad (edaspidi Võitja).
  3. 3.3. Bondora võtab Võitjaga isiklikult ühendust tema e-posti aadressi kaudu hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest. Auhind toimetatakse Võitjani hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul alates Võitjaga ühenduse saamisest. Bondoral on õigus küsida Võitja kontaktandmeid ja asjakohasel juhul nõusolekut Võitja kontaktandmete (nimi, telefoninumber, aadress) edastamiseks transpordiettevõttele (kuller). Bondoral on õigus nõuda Võitja isikusamasuse tuvastamist.
  4. 3.4. Juhul, kui Võitja on rikkunud Kampaania tingimusi, esitanud Bondorale valeandmeid või Bondora ei saa Võitjast tulenevatel põhjustel Võitjaga ühendust, võib Bondora otsustada loosida uue Võitja. Bondora ei vastuta nimetatud juhtudel esialgse Võitja Auhinna loosimise või Auhinna kättesaamisest kõrvalejäämise eest.
  5. 3.5. Auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas (kui Auhind ei ole rahaline). Võitjal on õigus Auhinnast loobuda, andes sellest Bondorale e-posti teel teada.
 4. 4. Isikuandmete töötlemine

  1. 4.1.Osaleja on teadlik, et Bondora töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid Bondora privaatsuseeskirja kohaselt, kuid üksnes Kampaania läbiviimise ja Auhinna loosimisega seotud eesmärkidel.
 5. 5. Muu

  1. 5.1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud siinsetes tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
  2. 5.2. Bondoral on õigus muuta Kampaania tingimusi või Kampaania mõjuval põhjusel enne tähtaega lõpetada. Bondora teavitab Osalejaid eelnimetatud asjaoludest Osalejatele saadetava e-kirja kaudu.
  3. 5.3. Kõikide Kampaaniaga seotud küsimuste, sh võimalike kaebuste puhul on Kampaanias osalejal võimalik Bondoraga ühendust võtta siinsete tingimuste punktis 1.1 toodud kontaktandmetel või Bondora abikeskuse kaudu.
  4. 5.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele Harju Maakohtus.

226 683 inimest on investeerinud üle 989,3 milj € ning teeninud 223,5 milj € – SINA võid olla pank.

 • Lihtne automatiseeritud investeerimine
 • 11 aastat kogemust
 • Alusta kasvõi 1 euroga
Alusta kohe
Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.com kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Laenupakkumine 1 minutiga!

-

-

-

*Laenusumma 100 kuni 15000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 19,89% kuni 52,07%.