Bondora sotsiaalmeedia kampaania tingimused

 1. 1. ÜLDINE INFO JA KAMPAANIA SISU

  1. 1.1. Bondora AS (registrikood 11483929, asukohaga A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, e-post [email protected], edaspidi Bondora) korraldab oma ametlikul sotsiaalmeediakanalil Facebook, kontonimega @BondoraEesti, kampaaniamänge (edaspidi Auhinnaloos või kampaania).
  2. 1.2. Auhinnalooside läbiviimise üldised tingimused on kehtestatud Auhinnalooside korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Auhinnaloosi korraldaja otsused Auhinnaloosi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Auhinnaloosis osalejatele kohustuslikud.
  3. 1.3. Iga Auhinnaloosi täpsemad reeglid (sh loosi auhinnaloosis osalemise periood) on sõnastatud vastava Auhinnaloosi postituse tekstis. Täpsemad reeglid ilmuvad vastavas Auhinnaloosi kohta tehtud postituses.
 2. 2. KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED

  1. 2.1. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigis püsivalt elav isik ehk Eesti Vabariigi resident.
  2. 2.2. Kampaanias ei või osaleda Bondora (mh Bondora grupiettevõtete) töötajad ega nende pereliikmed.
  3. 2.3. Auhinnaloosis osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb reageerida vastava auhinnaloosi postituse juures märgitud juhistele kohaselt (näiteks kommenteerida, jagada, märkida sõber jne).
  4. 2.4. Loosimisse pääsevad vaid need sotsiaalmeedia kasutajad, kes on vastavad Auhinnaloosi postituse tingimused täitnud.
  5. 2.5. Kõik Auhinnaloosis osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimused, osalevad loosimises, milles loositakse välja auhind, mis on täpsustatud vastava Auhinnaloosi postituse tekstis.
 3. 3. AUHINNA LOOSIMINE

  1. 3.1. Bondora loosib juhuslikkuse alusel Osalejate hulgast võitjad (edaspidi Võitja).
  2. 3.2. Võitjad loositakse Auhinnaloosis välja toodud kuupäeval Auhinnaloosi korraldaja ametlikul sotsiaalmeediakanalil. Võitjad tehakse teatavaks postituse kommentaariumis. Võitjatega võetakse ühendust vastava sotsiaalmeediakanali privaatse postkasti kaudu hiljemalt 7 päeva jooksul alates Auhinna loosimisest.
  3. 3.3. Auhind kantakse Võitjale üle hiljemalt 14 päeva jooksul alates võitjaga ühenduse saamisest sotsiaalmeedia kaudu. Võitjalt palutakse informatsiooni, kuhu auhind saata, samuti asjakohasel juhul nõusolekut tema isikuandmete (nimi, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile). Bondoral on õigus nõuda Võitja isikusamasuse tuvastamist.
  4. 3.4. Juhul, kui Võitja on rikkunud Kampaania tingimusi, esitanud Bondorale valeandmeid või Bondora ei saa Võitjast tulenevatel põhjustel Võitjaga hiljemalt 14 päeva jooksul ühendust (sh auhinda üle anda), võib Bondora otsustada uue Võitja loosimise. Bondora ei vastuta nimetatud juhtudel esialgse Võitja Auhinna loosimisest või Auhinna kättesaamisest kõrvalejäämise eest.
  5. 3.5. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on õigus auhinnast loobuda andes sellest Auhinnaloosi korraldajale kirjalikult teada.
 4. 4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. 4.1. Kampaanias osaleja on teadlik ja nõustub, et Bondora töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt Bondora Privaatsuseeskirjale (kättesaadav: https://www.bondora.ee/bondorast/kasutustingimused/#privacyPolicy), kuid üksnes Kampaania läbiviimise ja Auhinna loosimisega seotud eesmärkidel.
  2. 4.2. Kampaanias osaleja võib anda Bondorale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks muul eesmärgil (nt otseturunduse saatmine).
 5. 5. MUU

  1. 5.1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
  2. 5.2. Bondoral on õigus muuta Kampaania tingimusi või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada. Bondora teavitab avalikkust eelnimetatud asjaoludest veebilehe www.bondora.ee kaudu.
  3. 5.3. Kõikide Kampaaniaga seotud küsimuste, sh võimalike kaebuste, puhul on Kampaanias osalejal võimalik Bondoraga ühendust võtta käesolevate tingimuste punktis 1.1. toodud kontaktandmetel või Bondora korduma kippuvate küsimuste lehe kaudu.
  4. 5.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele Harju Maakohtus.

221 135 inimest on investeerinud üle 813 milj € ning teeninud 102 milj € – SINA võid olla pank.

 • Lihtne automatiseeritud investeerimine
 • 11 aastat kogemust
 • Alusta kasvõi 1 euroga
Alusta kohe
Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.com kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Laenupakkumine 1 minutiga!

-

-

*Laenusumma 100 kuni 10000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 19,92% kuni 45,87%.