Laenuvaba elu kampaania tingimused

 1. 1. Üldine info ja kampaania sisu

  1. 1.1. Kampaaniat „Laenuvaba elu” (edaspidi Kampaania) korraldab Bondora AS, registrikood 11483929, asukohaga A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn (edaspidi Bondora).
  2. 1.2. Kampaania raames loositakse käesolevatele tingimustele vastavate osalejate (edaspidi Osaleja) vahel välja järgmised auhinnad (edaspidi koos Auhind):
   1. 1.2.1. iganädalaselt 500 eurot (edaspidi Iganädalane auhind);
   2. 1.2.2. igakuiselt kustutakse ühe Osaleja üks Bondora laen täielikult (edaspidi Igakuine auhind);
   3. 1.2.3. kord kvartalis kustutatakse ühe Osaleja üks Bondora laen kustutakse täielikult, millele lisandub 5 000 eurot auhinnaraha (edaspidi Peaauhind).
  3. 1.3. Kui Osalejal, kes osutub Igakuise auhinna või Peaauhinna Võitjaks, on mitu Bondora laenu, kustutatakse Kampaania raames Osaleja Bondora laen, mille laenujääk on loosimise hetkel suurim.
  4. 1.4. Kampaania algab 01.06.2022 (edaspidi Kampaania periood).
 2. 2. Kampaanias osalemise tingimused

  1. 2.1. Kampaanias osalevad füüsilised isikud, kes:
   1. 2.1.1. on B Secure või B Secure+ teenuste kliendid; ja
   2. 2.1.2. on Bondoraga sõlminud laenulepingu, mis on kehtiv ja millel ei ole kehtivaid võlgnevusi, ning on laenulepingu alusel teinud vähemalt kolm (3) tagasimakset; ja
   3. 2.1.3. on Kampaania perioodil teinud kõikide Bondoras olemasolevate aktiivsete laenude (st laenude, mis on Kampaania toimumise perioodil tagasi maksmata) laenulepingujärgseid tagasimakseid tähtaegselt või enne laenulepingujärgset maksetähtpäeva; ja
   4. 2.1.4. omab Kampaania perioodil ja Auhinna loosimise hetkel kehtivat Bondora kontot.
  2. 2.2. Kampaanias ei või osaleda Bondora (mh Bondora grupiettevõtete) töötajad ega nende pereliikmed.
 3. 3. Auhinna loosimine

  1. 3.1. Bondora loosib juhuslikkuse alusel Osalejate hulgast võitjad (edaspidi Võitja) järgmiselt:
   1. 3.1.1. Iganädalase auhinna iga nädala kolmapäeval. Iganädalase auhinna auhinnaraha lisatakse Võitja Bondora kontole;
   2. 3.1.2. esimese Igakuise auhinna loosimine toimub 06.07.2022, järgnevad Igakuised auhinnad loositakse välja hiljemalt iga kuu 12. kuupäeval;
   3. 3.1.3. esimese peaauhinna loosimine toimub hiljemalt 10.09.2022. Peaauhinna auhinnaraha lisatakse Võitja Bondora kontole.
  2. 3.2. Osaleja, kes teeb Kampaania perioodil enam kui ühe laenulepingujärgse tagasimakse tähtaegselt või enne laenulepingujärgset maksetähtpäeva ja vastab muudele Kampaania tingimustele, osaleb ka kõikides järgnevates Auhinna loosimistes.
  3. 3.3. Bondora võtab Võitjaga personaalselt ühendust Võitja e-posti aadressil hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest.
  4. 3.4. Iganädalase auhinna ja Peaauhinna auhinnarahad kantakse Võitja Bondora kontole hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest.
  5. 3.5. Igakuise auhinna ja Peaauhinna Võitja üks Bondora laen kustutatakse (st loetakse tagasimakstuks) hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest.
  6. 3.6. Juhul, kui Võitja on rikkunud Kampaania tingimusi, esitanud Bondorale valeandmeid või Võitja ei vasta muul viisil Bondora kasutajatingimustele, võib Bondora otsustada uue Võitja loosimise. Bondora võib otsustada uue Võitja loosimise ka juhul, kui Võitjaga ei ole võimalik seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest ühendust saada. Bondora ei vastuta nimetatud juhtudel esialgse Võitja Auhinna loosimisest või Auhinna kättesaamisest kõrvalejäämise eest.
 4. 4. Isikuandmete töötlemine

  1. 4.1. Osaleja on teadlik ja Kampaanias osalemisega nõustub, et Bondora töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt Bondora Privaatsuseeskirjale.
 5. 5. Muu

  1. 5.1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
  2. 5.2. Bondoral on õigus muuta Kampaania tingimusi või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada. Bondora teavitab avalikkust eelnimetatud asjaoludest veebilehe www.bondora.ee kaudu.
  3. 5.3. Kõikide Kampaaniaga seotud küsimuste, sh võimalike kaebuste, puhul on Kampaanias osalejal võimalik Bondoraga ühendust võtta käesolevate tingimuste punktis 1.1. toodud kontaktandmetel või Bondora korduma kippuvate küsimuste lehe kaudu.
  4. 5.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele Harju Maakohtus.

208 838 inimest on investeerinud üle 670 milj € ning teeninud 82 milj € – SINA võid olla pank.

 • Lihtne automatiseeritud investeerimine
 • 11 aastat kogemust
 • Alusta kasvõi 1 euroga
Alusta kohe
Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.com kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Laenupakkumine 1 minutiga!

-

-

Laenusumma 100 kuni 10000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 32,7% kuni 48,83%.