Laenuvaba elu kampaania tingimused

 1. 1. Üldine info ja kampaania sisu

  1. 1.1. Kampaaniat „Laenuvaba elu” (edaspidi Kampaania) korraldab Bondora AS, registrikood 11483929, asukohaga A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn (edaspidi Bondora).
  2. 1.2. Kampaania raames loositakse käesolevatele tingimustele vastavate osalejate (edaspidi Osaleja) vahel välja järgmised auhinnad (edaspidi koos Auhind):
   1. 1.2.1. iganädalaselt 500 eurot (edaspidi Iganädalane auhind);
   2. 1.2.2. igakuiselt kustutakse ühe Osaleja üks Bondora laen täielikult (edaspidi Igakuine auhind);
   3. 1.2.3. ühe Osaleja üks Bondora laen kustutakse täielikult, millele lisandub 5 000 eurot auhinnaraha (edaspidi Peaauhind).
  3. 1.3. Kui Osalejal, kes osutub Igakuise auhinna või Peaauhinna Võitjaks, on mitu Bondora laenu, kustutatakse Kampaania raames Osaleja Bondora laen, mille laenujääk on loosimise hetkel suurim.
  4. 1.4. Kampaania kestab perioodil 10.02.2021 – 10.05.2021 (edaspidi Kampaania periood).
 2. 2. Kampaanias osalemise tingimused

  1. 2.1. Kampaanias saavad osaleda füüsilised isikud, kes:
   1. 2.1.1. on saanud Bondoralt personaalse kutse Kampaanias osalemiseks; ja
   2. 2.1.2. on Bondoraga sõlminud laenulepingu, mis on kehtiv ja millel ei ole kehtivaid võlgnevusi, ning on laenulepingu alusel teinud vähemalt kolm (3) tagasimakset; ja
   3. 2.1.3. on Kampaania perioodil teinud kõikide Bondoras olemasolevate aktiivsete laenude (st laenude, mis on Kampaania toimumise perioodil tagasi maksmata) laenulepingujärgseid tagasimakseid tähtaegselt või enne laenulepingujärgset maksetähtpäeva; ja
   4. 2.1.4. omab Kampaania perioodil ja Auhinna loosimise hetkel kehtivat Bondora kontot.
  2. 2.2. Kampaanias ei või osaleda Bondora (mh Bondora grupiettevõtete) töötajad ega nende pereliikmed.
 3. 3. Auhinna loosimine

  1. 3.1. Bondora loosib juhuslikkuse alusel Osalejate hulgast võitjad (edaspidi Võitja) järgmiselt:
   1. 3.1.1. Iganädalase auhinna iga nädala kolmapäeval. Iganädalase auhinna auhinnaraha lisatakse Võitja Bondora kontole;
   2. 3.1.2. esimese Igakuise auhinna 10.03.2021, järgnevad Igakuised auhinnad hiljemalt iga kuu 12. kuupäeval;
   3. 3.1.3. Peaauhinna hiljemalt 12.05.2021. Peaauhinna auhinnaraha lisatakse Võitja Bondora kontole.
  2. 3.2. Osaleja, kes teeb Kampaania perioodil enam kui ühe laenulepingujärgse tagasimakse tähtaegselt või enne laenulepingujärgset maksetähtpäeva ja vastab muudele Kampaania tingimustele, osaleb ka kõikides järgnevates Auhinna loosimistes.
  3. 3.3. Bondora võtab Võitjaga personaalselt ühendust Võitja e-posti aadressil hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest.
  4. 3.4. Iganädalase auhinna ja Peaauhinna auhinnarahad kantakse Võitja Bondora kontole hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest.
  5. 3.5. Igakuise auhinna ja Peaauhinna Võitja üks Bondora laen kustutatakse (st loetakse tagasimakstuks) hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest.
  6. 3.6. Juhul, kui Võitja on rikkunud Kampaania tingimusi, esitanud Bondorale valeandmeid või Võitja ei vasta muul viisil Bondora kasutajatingimustele, võib Bondora otsustada uue Võitja loosimise. Bondora võib otsustada uue Võitja loosimise ka juhul, kui Võitjaga ei ole võimalik seitsme (7) päeva jooksul alates Auhinna loosimisest ühendust saada. Bondora ei vastuta nimetatud juhtudel esialgse Võitja Auhinna loosimisest või Auhinna kättesaamisest kõrvalejäämise eest.
 4. 4. Isikuandmete töötlemine

  1. 4.1. Osaleja on teadlik ja Kampaanias osalemisega nõustub, et Bondora töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt Bondora Privaatsuseeskirjale.
 5. 5. Muu

  1. 5.1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
  2. 5.2. Bondoral on õigus muuta Kampaania tingimusi või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada. Bondora teavitab avalikkust eelnimetatud asjaoludest veebilehe www.bondora.ee kaudu.
  3. 5.3. Kõikide Kampaaniaga seotud küsimuste, sh võimalike kaebuste, puhul on Kampaanias osalejal võimalik Bondoraga ühendust võtta käesolevate tingimuste punktis 1.1. toodud kontaktandmetel või Bondora korduma kippuvate küsimuste lehe kaudu.
  4. 5.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele Harju Maakohtus.

177 199 inimest on investeerinud üle 497 milj € ning teeninud 58 milj € – SINA võid olla pank.

 • Lihtne automatiseeritud investeerimine
 • 11 aastat kogemust
 • Alusta kasvõi 1 euroga
Alusta kohe
Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.com kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Laenupakkumine 1 minutiga!

-

-

Laenusumma 100 kuni 10000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 18,11% kuni 56,04%.