Bondoraga võid mõelda suurelt

Võida 5000 € uue aasta ideede teostamiseks

Osalemiseks kirjuta siia oma e-posti aadress ning oledki sammuke lähemal 5000 € võitmisele.

Uue aasta ideede teostamise kampaania tingimused

 1. Üldine info ja kampaania sisu
  1. Kampaaniat „Uue aasta ideede teostamine” (edaspidi Kampaania) korraldab Bondora AS, registrikood 11483929, asukohaga A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, e-post [email protected] (edaspidi Bondora).
  2. Kampaania raames loositakse Kampaanias nõuetekohaselt registreerunute ja käesolevatele tingimustele vastavate osalejate vahel 18.01.2021 välja 5 000 eurot (edaspidi Auhind).
  3. Kampaania kestab perioodil 17.12.2020 - 17.01.2021.
 2. Kampaanias osalemise tingimused
  1. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigis püsivalt elav isik ehk Eesti Vabariigi resident (edaspidi Osaleja).
  2. Kampaanias ei või osaleda Bondora (mh Bondora grupiettevõtete) töötajad ega nende pereliikmed.
  3. Osalejal tuleb Kampaanias osalemiseks täita loosiankeet www.bondora.ee/5000. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult ühe korra.
 3. Auhinna loosimine
  1. Bondora loosib juhuslikkuse alusel Osalejate hulgast ühe võitja (edaspidi Võitja).
  2. Bondora võtab Võitjaga personaalselt ühendust Osaleja poolt Kampaania veebilehe ankeedis märgitud e-posti aadressil hiljemalt 25.01.2021.
  3. Auhind kantakse üle Võitja pangakontole, mille Võitja teeb Bondorale teatavaks Bondora poolt nõutud vormis ja viisil. Muu hulgas on Bondoral õigus nõuda Võitja isikusamasuse tuvastamist.
  4. Auhind kantakse Võitjale üle hiljemalt 7 päeva jooksul alates Võitja pangakonto andmete avaldamisest Bondorale.
  5. Juhul, kui Võitja on rikkunud Kampaania tingimusi, esitanud Bondorale valeandmeid või Bondora ei saa Võitjast tulenevatel põhjustel Võitjaga hiljemalt 21.01.2021 ühendust (mh Võitja pangakonto andmeid), võib Bondora otsustada uue Võitja loosimise. Bondora ei vastuta nimetatud juhtudel esialgse Võitja Auhinna loosimisest või Auhinna kättesaamisest kõrvalejäämise eest.
 4. Isikuandmete töötlemine
  1. Kampaanias osaleja on teadlik ja nõustub, et Bondora töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt Bondora Privaatsuseeskirjale, kuid üksnes Kampaania läbiviimise ja Auhinna loosimisega seotud eesmärkidel.
  2. Kampaanias osaleja võib anda Bondorale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks muul eesmärgil (nt otseturunduse saatmine).
 5. Muu
  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
  2. Bondoral on õigus muuta Kampaania tingimusi või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada. Bondora teavitab avalikkust eelnimetatud asjaoludest veebilehe www.bondora.ee kaudu.
  3. Kõikide Kampaaniaga seotud küsimuste, sh võimalike kaebuste, puhul on Kampaanias osalejal võimalik Bondoraga ühendust võtta käesolevate tingimuste punktis 1.1. toodud kontaktandmetel.
  4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele Harju Maakohtus.

177 199 inimest on investeerinud üle 497 milj € ning teeninud 58 milj € – SINA võid olla pank.

 • Lihtne automatiseeritud investeerimine
 • 11 aastat kogemust
 • Alusta kasvõi 1 euroga
Alusta kohe
Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.com kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Laenupakkumine 1 minutiga!

-

-

Laenusumma 100 kuni 10000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 18,11% kuni 56,04%.